Sásdi Általános Iskola06 (72) 575-006

TÁMOP-3.1.4./08/2-2008-0135

A pályázat rövid ismertetője

Sásd Város Önkormányzata 32 millió Ft-ot nyert az Általános Művelődési Központ általános iskolájára és az óvodájára.

A kompetenciaalapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben - elnevezésű pályázat célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és a kompetencia alapú oktatás módszertanának, eszközeinek elterjesztése. Ennek érdekében a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése, a tanulók képességeinek egyénre szabott fejlesztése, megerősítése. A regionális programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához.

További cél a szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása: a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségének javítása. Kiemelt szerep jut a jó gyakorlatok átvételének, ennek keretében az intézmények közötti együttműködésnek.

A pályázat tartalma:

iskola: 1. osztályban szövegértés-szövegalkotás, matematika kulcskompetencia, 5.osztályban tantárgytömbösített oktatás, egy műveltségterületen belüli tantárgyi bontás nélküli oktatás, életpálya építés.
óvoda: komplex fejlesztési óvodai programcsomag bevezetése (kooperatív módszerek, hatékony gyermek-megismerési technikák, differenciálás, óvoda-iskola átmenet)

A TÁMOP 3.1.4. projekt 100%-os támogatottságú pályázat, amely a sásdi intézményekben 2010. augusztus 31-ig fog megvalósulni. A 2009/2010-es tanévben a pedagógusok és a tanulók sok új ismerettel gyarapszanak majd a tananyagon kívül is, amelyet az óvodában és iskolában további 5 éven keresztül kell fenntartania az önkormányzatnak.

A nyilvánosság jegyében a program megvalósításának folyamatáról, eredményeiről a későbbiek folyamán rendszeresen tájékoztatatást nyújtunk.

Kovácsné Dorogi Mária
projektmenedzser

Projektjeink

Erdei iskola
Csillagszóró projekt

Témahét (A víz)

Élőkép és interjú
Kirándulás a vízműnél

A projektindító nap szakmai anyagai

Kocsisné Walter Ilona
Karmacsi Gábor - IKT eszközök az oktatásban, digitális pedagógia