Sásdi Általános Iskola06 (72) 575-006

Pályázati beszámoló: Nemzeti Tehetség Program - NTP-MKÖ-16-0056

Pályázati beszámoló: NTP-MKÖ-16-0056  ,, TANZUHAUS RUNDHERUM ”

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt, „A nemzeti kulturális örökség megőrzését, a hazai nemzetiségi hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok támogatása” című, NTP-MKÖ-16-0056 azonosítószámú pályázat valósult meg a 2016/17-es tanévben a Sásdi Általános Iskolában.

A projekt teljes összköltsége:

700.000,-  Ft

 

Megvalósult programjaink:

   Jelen pályázat segítségével a nemzetiségi oktatásban résztvevő 3-4. évfolyamos gyerekekből tánccsoportot szerveztünk, akik Wascher Edina vezetésével egész éven át heti 2 alkalommal megismerkedtek a német nemzetiség  tánckultúrájával, nemzetiségi viseletével, szokásaival.   A német dalok,  táncok és különböző koreográfiák megtanulásán keresztül  fejlődött mozgáskoordinációjuk,  ritmusérzékük, fizikai erőnlétük, állóképességük, szociális kompetenciáik: felelős viselkedés, kitartás, lelkesedés, tolerancia, kooperatív együttműködés. A tánc kreatív folyamata segítette a tanulók ön- és társismeretének gazdagodását, az oldott és könnyebb kapcsolatépítést és kapcsolatfenntartást. A tánc az életük részévé vált. A 2017-18-as tanévben már 1-2. évfolyamos tanulókkal kiegészülve  tovább folytatódik a megkezdett munka.

Német nemzetiségi viseletet szereztünk be a tánccsoport tagjai számára. Az iskola kulturális rendezvényein ebben szerepel csoportunk, ezzel is erősítve a nemzetiségi összetartozás érzését, büszkék lehessenek arra, hogy ehhez a kisebbséghez tartoznak.

   A programhoz kapcsolódóan 3 napos tehetséggondozó, hagyományőrző tábort tudunk megvalósítani 2016 júniusában. Ennek keretein belül gyakoroltuk a tanult táncokat, koreográfiákat, megbeszéltük az év tapasztalatait, és balatoni fürdőzés sem maradt el.  A hagyomány szó kapcsán nem szabad, hogy csak a népviselet, az ételek és az ünnepek jussanak eszünkbe. A valahová tartozás érzése erős, meghatározza a jellemet. A nemzetiségi néptánc, mint különleges műfaj megismertetése, intenzív tánctanulás keretein belül jó lehetőség volt diákjaink számára. A tánc kreatív folyamata szolgálták a tanulók ön- és társismeretének gazdagodását, segítette az oldottabb és könnyebb kapcsolatépítést és kapcsolatfenntartást. A mozgásos-táncos tevékenység gyakorlása és tanulása hozzájárult a német nemzetiségi hagyomány megismeréséhez, az önazonosság erősítéséhez, Fontos szerepe volt a közösségi tudat kialakításában, a német nemzetiséghez való kötődés erősítésében.

Együttműködő partnereink: