Sásdi Általános Iskola06 (72) 575-006

Pályázati beszámoló: Nemzeti Tehetség Program - NTP-TFJ-17-0093

 

„Mesterelmék”

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett „ A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatására” beadott „Mesterelmék” című pályázat keretében intézményünkben 520.000 Ft értékű táblajáték beszerzése történt meg.

 

Pályázati program lényege:

Tanulóink különböző képességterületeinek fejlesztése a táblajátékok által tanítási órákon és szabadidős foglalkozásokon. Az eszközök órai használata által a tanórai differenciálás és az eredményes tanulás elősegítése, egyéni vagy kiscsoportos foglalkozások biztosítása. A tanulók motiváltságának fokozása, élményszerű tanulás feltételeinek megteremtése. 

 

Megvalósult szakmai tevékenység:

A pályázat során beszerzett eszközöket matematika óra keretein belül és azon kívül, tehetséggondozáson, felzárkóztatáson és a szabadidő hasznos eltöltése során használtuk, év eleje óta heti rendszerességgel az alsó tagozaton. Felső tagozaton csak a második félévben kezdődött el kipróbálásuk főként a délutáni szabadidős sávban, illetve tanulószobai foglalkozásokon. Ezen alkalmakkor a tanulókkal minél több eszköz használatát ismertettük meg, mivel a program zárásaként egy „Táblajáték nap” előkészítése folyt, ahol tanulóink összemérhették tudásukat, ügyességüket, stratégiai képességeiket is.

A játékok bevezetése felmenő rendszerben történt. Első osztálytól bevezettük a kártya- és táblajátékok használatát. Elsődleges feladatunk, hogy a kezdetektől fogva megtanítsuk a gyerekeknek az eszközök rendeltetésszerű használatát, a szabályokat és azt, hogy tudják az eszközök épségét megőrizni.

Ezt követte a különböző matematikai-logikai képességeket fejlesztő eszközhasználat majd legvégül a taktikai, stratégiai gondolkodást fejlesztő játékok alkalmazása.

A játékokat nagy örömmel használták a gyerekek. Segítségével sok sikerélményhez jutottak. A játékos tanulás során lehetőségünk adódott a lemaradással küszködők hátrányainak a leküzdésére, illetve csökkentésére. A játékok nagy segítséget nyújtottak a versenyekre való felkészülés kapcsán is.

A tanév végén egy projektzáró napot tartottunk „Táblajáték nap” elnevezéssel, ahol az iskola összes tanulója próbára tehette tudását, ügyességét, logikai, stratégiai képességeit a különböző játékok alkalmazása során. A legeredményesebb tanulókat egy-egy tábla csokoládéval jutalmaztuk.