Sásdi Általános Iskola06 (72) 575-006

Pályázati beszámoló HAT-17-01-00359

HATÁRTALANUL 2017

A Sásdi Általános Iskola a Vásárosdombói Általános Iskola és AMI valamint a Mágocsi ÁMK 7. osztályos tanulói 2017. október 25 - 2017. október 28. között közös erdélyi kiránduláson vettek részt. A program az Emberi Erőforrás Minisztérium által kiírt HATÁRTALANUL program – Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek - keretében valósult meg.

Pályázati azonosító: HAT-17-01-00359

Pályázat címe: Irodalmi és történelmi hősök nyomában erdélyi nevezetességek mentén

Pályázati összeg: 3.120.000 Ft, melyből a pályázat kapcsán felmerülő költségeket lehetett finanszírozni.

Négy nap alatt tartalmas, színes programokon vehettek részt a diákok és az őket kísérő pedagógusok.

Tanulmányi kirándulásunk témája és tematikája az általános iskola felső tagozatán tanult tananyagokhoz szorosan kapcsolódott - mindenre kitért, ami az egyes tantárgyakban Erdéllyel kapcsolatban tananyag: híres történelmi személyek és történelmi események helyszínei; nevezetes írók, költők; építészeti korok és műemlékek; természeti jelenségek -, ezáltal a projekt során tanulóink előzetes ismereteikre alapozva jutottak új ismeretek birtokába. Aktív részesei voltak a feladatoknak a projekt minden szakaszában: előkészítő fázisban - felkészültek a tanulói kiselőadásokra, a kirándulás során megtartották előadásaikat és különböző feladatokat oldottak meg, a projektzáró szakaszban pedig házigazdaként adták át új ismereteiket a többi tanulónak.  Nemcsak a tudásszerzés, hanem a tudásátadás is interaktív módon történt.

Megvalósult programjaink:

2017. 10. 25. – 1. nap

Nagyszalonta

Csonka-toronyban Arany János Emlékmúzeum és a Városi Galéria megtekintése.  Tanulói kiselőadás - Arany János életútja.

Képek

Nagyvárad

Püspöki Székesegyház, Szent László csatabárdja és hermája, Szent László-szobor, Püspöki Palota, Kanonok sor megtekintése. Barokk építészeti stílus elemeinek megfigyelése - tanulói kiselőadás.

Képek

Királyhágó

A történelmi Erdély határának megtekintése - Királyhágó.

Képek

Torockó

Szállás elfoglalása.

Képek

 

2017. 10. 26. – 2. nap

 

Kolozsvár

Városnézés Kolozsváron - Szent Mihály-templom, Mátyás király szobra, Mátyás király szülőháza. Szent Mihály templom nevezetességei - háromhajós bazilika, neogótikus torony - tanulói előadás.

Mátyás király szobra előtt közös ének - Kolozsváros, olyan város...

Házsongárdi temető megtekintése, mely a magyar írásbeliség nagyjainak nyugvóhelye, egyben az emlékezés kegyhelye. Tanulói előadás a temető nevezetes halottairól, temető bejárás, síremlékek megtekintése, emlékszalagok elhelyezése. 

Szálláson: Tanári előadás – Mátyás király életéről, majd kvíz kérdések Mátyás királyról – tanulói feladat

Képek

 

2017. 10. 27.- 3. nap

 

Torda

A tordai katolikus templom megtekintése, ahol először mondták ki a vallásszabadságot. Tordai sóbánya bejárása, Tordai hasadék megtekintése. Tanulói kiselőadások – Tordai sóbánya,  Tordai-hasadékhoz köthető mondák előadása: A Tordai-hasadék, A sziklából fakasztott víz

Képek

Torockó

Torockói tájház megtekintése, valamint a KisTeréz Gyermekotthon lakóinak meglátogatása és megajándékozása.

Képek

Torockószentgyörgy

Várrom megtekintése.

Képek

 

4. nap – 2017. 10. 28.

Nagyenyed

A város híres református kollégiumának megtekintése. Bethlem Gábor szobrának, majd a jó állapotban fennmaradt vár és vártemplom megtekintése. A 14. században épült vár falán koszorúzás – az 1849-es magyarellenes vérengzés áldozatainak emléktáblája. Megemlékezés Bethlen Gáborról - tanulói történelmi kiselőadás.

Képek

Gyulafehérvár

Az erdélyi fejedelemség hajdani fővárosában, az 1009-ben alapított püspökség központjában a fejedelmi palota épületének valamint az érseki székesegyház megtekintése – Hunyadiak, Márton Áron, Izabella királyné és János Zsigmond fejedelem kőszarkofágjainál rövid megemlékezések – tanulói előadások. Román stílusjegyek – tanulói kiselőadások

Képek

Arad

1849. október 6-i gyásznap helyszínének bejárása, koszorúzás a főtéren a vértanúk emlékművénél, szabadságharc dalainak közös éneklése.

Képek

A tanulmányi kirándulásra a diákok kiselőadásokkal, versekkel, dalokkal készültek, melyeket a programhoz kapcsolódóan az egyes helyszíneken bemutattak.