Sásdi Általános Iskola06 (72) 575-006

Pályázati beszámoló: HAT-16-01-0666

HATÁRTALANUL

Hírességek nyomában székelyföldi nevezetességek mentén

A Sásdi Általános Iskola és a Várdombi Általános Iskola 7. osztályos tanulói 2016. október 21- 2016. október 24. között közös erdélyi kiránduláson vettek részt. A program az Emberi Erőforrás Minisztérium által kiírt HATÁRTALANUL program – Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek - keretében valósult meg.

Pályázati azonosító: HAT-16-01-0666

Pályázati összeg: 1.400.000 Ft, melyből a szállás, utazás költségeit lehetett finanszírozni.

Négy nap alatt tartalmas, színes programokon vehettek részt a diákok és az őket kísérő pedagógusok.

Tanulmányi kirándulásunk témája és tematikája az általános iskola felső tagozatán tanult tananyagokhoz szorosan kapcsolódott - mindenre kitért, ami az egyes tantárgyakban Erdéllyel kapcsolatban tananyag: híres történelmi személyek és történelmi események helyszínei; nevezetes írók, költők; híres matematikusok; építészeti korok és műemlékek; természeti jelenségek -, ezáltal a projekt során tanulóink előzetes ismereteikre alapozva jutottak új ismeretek birtokába. Aktív részesei voltak a feladatoknak a projekt minden szakaszában: előkészítő fázisban - felkészültek a tanulói kiselőadásokra, a kirándulás során megtartották előadásaikat és különböző feladatokat oldottak meg, a projektzáró szakaszban pedig házigazdaként adták át új ismereteiket a többi tanulónak.  Nemcsak a tudásszerzés, hanem a tudásátadás is interaktív módon történt. Külön hozadéka volt a projektnek a Várdombi Általános Iskolával való partnerkapcsolat létrejötte.

Megvalósult programjaink:

2016. 10. 21. – 1. nap

De: Nagyvárad

Nagyváradon a Kanonok sor megtekintése - rövid idegenvezetői előadás. A Püspöki Székesegyház külső megtekintése, ennek kapcsán tanulói kiselőadás - a barokk építészeti stílus elemeinek megfigyelése. A székesegyház - ezen belül Szent László hermájának - megtekintése. Partium Keresztény Egyetem udvarában Bolyai emléktábla koszorúzás, valamint tanulói kiselőadások: Bolyai Farkasról és Bolyai Jánosról. Nagyvárad híres költőinek emlékére tanulói szavaltok: Ady Endre: Léda verse, Juhász Gyula: Anna versek 

Képek

Du: Királyhágó, Kolozsvár

A történelmi Erdély határának megtekintése - Királyhágó. Érkezés a Házsongárdi temetőbe, a magyar írásbeliség nagyjainak nyugvóhelyére - ezek bemutatása tanulói kiselőadás keretében, majd a temető megtekintése, emlékszalagok elhelyezése. Szent Mihály templom külső megtekintése.

Képek

Este: Kolozsvár

Mátyás szülőházának, majd a Szent Mihály templom megtekintése - tanulói kiselőadás: háromhajós bazilika, neogótikus torony.  A templomtéren álló Mátyás szobor megkoszorúzása. Közös éneklés a szobor előtt: Kolozsváros olyan város…A marosvásárhelyi szállás elfoglalása, vacsora után a szálláshelyen híres írók verseinek tanulói előadása: Reményik Sándor - Mindennapi kenyér, Áprily Lajos - Március, Kányádi Sándor - Nyergestető. Mátyás király életútja- tanári előadás, majd ezt követően Mátyás totó tanulói kitöltése.

Képek

 

2016. 10. 22.- 2. nap

De: Torda

A rossz időre való tekintettel (esett az eső) reggel buszról tekintettük meg Kolozsváron a Bolyai Társaság székhelyét, majd szintén buszból láttuk a tordai katolikus templomot, ahol 1568-as országgyűlésen először mondták ki a vallások egyenlőségét. Erről a tanulói kiselőadást is a buszon hallgattuk meg. Az időre való tekintettel a Tordai hasadék helyett a Tordai sóbánya megtekintése következett.  Erről tanári előadás szintén a buszon volt, majd a sóbányában helyi idegenvezető adott tájékoztatást.

Képek

 Du: Marosvásárhely

Telki Tékában Bolyai Múzeumban Bolyai János kéziratos hagyatéknak a megtekintése, helyi idegenvezető általi előadás meghallgatása. A tékában lévő könyvtár meglátogatása. A George Cosbuc iskola igazgatója segítségével a város nevezetességeinek megtekintése az ő idegenvezetése mellett: Bolyai emlékmű, Bolyaiak szobra, helyi egyetem udvarán a két Bolyai szobor, marosvásárhelyi vár, Petőfi emléktábla, Rákóczi szobor, Kultúrpalota. Kultúrpalotánál tanulói kiselőadás a szeccesziós stílusjegyekről, a szomszédos épületen Zsolnay tető megtekintése, majd a Kultúrpalota bejárása.

Képek

Este: Marosvásárhely

Találkozás a George Cosbuc Általános Iskola diákjaival, egymás néptáncaival való megismerkedés - külön-külön előadások keretében. A marosvásárhelyi diákok által szüreti táncokat bemutatása népviseletben, a sásdi tanulók által csángó magyar táncok, míg a várdombi tanulók által magyar csárdás tanítása. Ezt követően közös táncház egy helyi népi zenekar közreműködésével. A magyar diákok ajándékokkal köszönték meg az iskola vendéglátást. Balavásáron a szálláshely elfoglalása.

Képek

 

2016. 10. 23. – 3. nap

De: Parajd

Látogatás a világhírű parajdi sóbányában: pedagógus által előadás a sóbányáról, a bányatörténeti kiállítás és a bányakápolna megtekintése, a bánya bejárása. A parajdi és a tordai sóbánya összehasonlítása - közös beszélgetés.

Képek

Du: Szováta, Korond

Séta a híres fürdő- és üdülőhelyen Szovátán, a világ legnagyobb és Európa egyetlen heliotermikus tavának megtekintése - idegenvezetői előadás. Utazás Korondra, a múzeumfalu és a helyi fazekasmesterek kerámiáinak megtekintése. A székely kerámiák díszítőelemeinek megfigyelése.

Képek

Este: Korond

Korondi Általános Iskola tanulóival közös megemlékezés október 23-a nemzeti ünnepünk alkalmából, majd ismerkedés egymással. Ajándék átadása a helyi diákok számára. Este a szálláshelyen előző napi feladatok pótlása - Tordai hasadék jellegzetes állatai - tanulói kiselőadás, puzzle és állatfelismerés  - csoportmunka. Sütő András: Anyám könnyű álmot igér c. művéből részlet - tanári prezentáció.

Képek

 

2016. 10. 24. – 4. nap

De: Bolya

A bolyai család ősi fészkének meglátogatása, emlékszoba megtekintése, helyi teremőr tájékoztatója. Bolyai János szobrának koszorúzása, a Bolyaiak életútjának bemutatása - tanulói kiselőadás

Képek

Du: Gyulafehérvár

Érkezés a gyulafehérvári várba a Károly kapun keresztül, Szent Mihály érseki székesegyház külső-belső megtekintése.  Szent Mihály Székesegyház, román építészeti stílusjegyek bemutatása - tanulói kiselőadások. Megemlékezés Bethlen Gáborról és Bocskai Istvánról - tanulói előadások, emléktáblák megtekintése, és koszorúzás.

Képek

Este: Arad

1849. október 6-i gyásznap helyszínének bejárása, koszorúzás a főtéren a vértanúk emlékművénél, szabadságharc dalainak közös éneklése.

A tanulmányi kirándulásra a diákok kiselőadásokkal, versekkel, dalokkal készültek, melyeket a programhoz kapcsolódóan az egyes helyszíneken bemutattak.

Képek