Sásdi Általános Iskola06 (72) 575-006

Nemzeti Tehetség Program - NTP-MKÖ-16-0056

Nemzeti Tehetség Program NTP-MKÖ-16-0056

Tanzhaus rundherum

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt, „A nemzeti kulturális örökség megőrzését, a hazai nemzetiségi hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok támogatása” című, NTP-MKÖ-16-0056 azonosítószámú pályázat megvalósulása a Sásdi Általános Iskolában.

,, A hagyományőrzés nem a hamu imádása, hanem a tűz továbbadása”

                                                                                              (Gustav Mahler)

Minden nemzetiségnek vissza kell nyúlnia a gyökereihez, azokat ápolnia kell, továbbadni a következő generáció számára. Egy kisebbség tagjait a közös kultúra, a hagyomány és a közös származás, az összetartozás tudata tart össze. Nevelő-oktató munkánk elsődleges célja a német nyelvtanítás, a kisebbség nyelvén tanulás, a kisebbség szellemi és anyagi kultúrájának megismerése, a német nemzetiségi kulturális identitás kialakítása és erősítése, jövőkép formálása, a német nemzetiségi ismeretek közvetítése. Fontos feladatunk a nemzetiségi kultúra elemeinek gyűjtése, feldolgozása, közreműködni új, hagyományteremtő közösségek kialakításában. Iskolánk minden területen különös figyelmet fordít a tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatására, fejlesztésére. Jelen pályázat segítségével a nemzetiségi oktatásban résztvevő 3-4. évfolyamos gyerekekből tánccsoportot szerveztünk, akik Wascher Edina vezetésével egész éven át heti 2 alkalommal megismerkedtek a német nemzetiség  tánckultúrájával, nemzetiségi viseletével, szokásaival.   A német dalok,  táncok és különböző koreográfiák megtanulásán keresztül  fejlődött mozgáskoordinációjuk,  ritmusérzékük, fizikai erőnlétük, állóképességük, szociális kompetenciáik: felelős viselkedés, kitartás, lelkesedés, tolerancia, kooperatív együttműködés. A tánc kreatív folyamata segítette a tanulók ön- és társismeretének gazdagodását, az oldott és könnyebb kapcsolatépítést és kapcsolatfenntartást. A tánc az életük részévé vált. A pályázatnak köszönhetően nemzetiségi viselet készült a tánccsoport és vezetője számára. A már hagyományosnak mondható Nemzetiségi esten már ebben a viseletben mutatták be a saját koreográfia alapján összeállított műsorukat. A projekt zárásaként intenzív tánctáborra kerül sor, amelybe már külsős szakember is bekapcsolódik.

 

A projekt teljes összköltsége:

700.000,-  Ft

                      2016. 09.13.

                      2017. 06. 30.