Sásdi Általános Iskola06 (72) 575-006

Nemzeti Tehetség Program - NTP-KNI-18-0024

NTP-KNI-18-0024

A zene dzsungelében

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt, „A hazai és a határon túli köznevelési intézményekben működő komplex tehetséggondozó programok támogatása” című, NTP-KNI-18-0024 azonosítószámú pályázat megvalósulása a Sásdi Általános Iskolában.

Az NTP-KNI-18-0024 azonosítószámú projekt keretében a 2018/2019. tanítási év második felében  zajló programban a zene, a drámapedagógia és a színjátszás komplexitása valósul meg, kiegészülve a vizuális kultúra világával. Létrehozunk egy előadást, melyben megmutatkozhat diákjaink zenei-énekes, színészi-előadói tehetsége. A különféle művészeti ágak egymást erősítve hozzájárulnak a tehetség komplex kibontakoztatásához. Az előadás létrejöttéhez vezető út olyan élményszerű tapasztalatokkal gazdagítja diákjaink személyiségét, mely tanórai keretek között nem tudna megvalósulni. Iskolánk Pedagógiai programjában kiemelten kezeljük a tehetséggondozást, tehetséges tanulóink képességeinek kibontakoztatását, mely több tevékenységi területre is kiterjed. Tanulóink szaktárgyi tudásának emelt szintű fejlesztése mellett fontos szerep jut a művészeti oktatás-nevelésnek, melynek keretében diákjaink ének-zenei és rajz képességeinek kibontakoztatására törekszünk. Ehhez a tehetségterülethez szervesen kapcsolódik a drámapedagógia. A drámapedagógia nagyban segíti a gyerekek önkifejezését, önmegvalósítását. A művészeti ágak a nevelésben betöltött szerepükkel egymás hatását erősítik, mivel mindegyik célja, hogy a művészetekről, mint az alkotás, a megismerés, a kommunikáció összetett formáiról olyan élményszerű tapasztalatokat, ismereteket nyújtson, amelyek nagyban hozzájárulnak a legkülönbözőbb képességek fejlesztéséhez, a harmonikus személyiség kialakulásához. A pályázat célja a műhelycsoportban résztvevő tanulók együttműködő és problémamegoldó készségének és érzelemvilágának fejlesztése mellett a kezdeményezőkészség, stílus-, beszéd- és kommunikatív készség, valamint az önkifejező készség gyakorlásával ezek elmélyítése.

A tárgyiasult alkotás – A dzsungel könyve (Rudyard Kipling regénye nyomán készült Walt Disney rajzfilmnek a 60 perces adaptációja)– sikeres megvalósítása esetén a tanulóknak fejlődik a zenei ízlése, együttműködő készsége, kreativitása, felelősségtudata. Az előadást a már hagyománnyá vált tanév végi STB Gálán mutatjuk be, 2019.06.08-án, melyre szeretettel várjuk az érdeklődőket.

A projekt teljes összköltsége:

1.050.000 Ft

2019. 01. 29.

2019. 06. 30. 

 

Megvalósuló programok időrendi sorrendben:

(Rudyard Kipling regénye nyomán készült Walt Disney rajzfilmnek a 60 perces adaptáció)