Sásdi Általános Iskola06 (72) 575-006

Nemzeti Tehetség Program - NTP-KKI-16-0054

NTP-KKI-16-0054

ZENE-SZÓ(L)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt, „A köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása” című, NTP-KKI-16-0054 azonosítószámú pályázat megvalósulása a Sásdi Általános Iskolában

Az NTP-KKI-16-0054 azonosítószámú projekt keretében a 2016/2017. tanítási év második felében  zajló programban a zene, a drámapedagógia és a színjátszás komplexitása valósul meg, kiegészülve a vizuális kultúra világával. Létrehozunk egy előadást, melyen megmutatkozhat diákjaink zenei-énekes, színészi-előadói tehetsége. A különféle művészeti ágak egymást erősítve hozzájárulnak a tehetség komplex kibontakoztatásához. Az előadás létrejöttéhez vezető út olyan élményszerű tapasztalatokkal gazdagítja diákjaink személyiségét, mely tanórai keretek között nem tudna megvalósulni. Iskolánk Pedagógiai programjában kiemelten kezeljük a tehetséggondozást, tehetséges tanulóink képességeinek kibontakoztatását, mely több tevékenységi területre is kiterjed. Tanulóink szaktárgyi tudásának emelt szintű fejlesztése mellett fontos szerep jut a művészeti oktatás-nevelésnek, melynek keretében diákjaink ének-zenei és rajz képességeinek kibontakoztatására törekszünk. Ehhez a tehetségterülethez szervesen kapcsolódik a drámapedagógia. A drámapedagógia nagyban segíti a gyerekek önkifejezését, önmegvalósítását. A művészeti ágak a nevelésben betöltött szerepükkel egymás hatását erősítik, mivel mindegyik célja, hogy a művészetekről, mint az alkotás, a megismerés, a kommunikáció összetett formáiról olyan élményszerű tapasztalatokat, ismereteket nyújtson, amelyek nagyban hozzájárulnak a legkülönbözőbb képességek fejlesztéséhez, a harmonikus személyiség kialakulásához. A pályázat célja a műhelycsoportban résztvevő tanulók együttműködő és problémamegoldó készségének és érzelemvilágának fejlesztése mellett a kezdeményezőkészség, stílus-, beszéd- és kommunikatív készség, valamint az önkifejező készség gyakorlásával ezek elmélyítése.

A tárgyiasult alkotás –Mozart Varázsfuvolájának 60 perces keresztmetszete – sikeres megvalósítása esetén a tanulóknak fejlődik a zenei ízlése, együttműködő készsége, kreativitása, felelősségtudata. Az előadást a már hagyománnyá vált tanév végi STB Gálán mutatjuk be, 2017.06.10-én, melyre szeretettel várjuk az érdeklődőket.

A projekt teljes összköltsége:

1.000.000 Ft

2017. 01. 16.

2017. 06. 30. 

Megvalósuló programok időrendi sorrendben: