Sásdi Általános Iskola06 (72) 575-006

Nemzeti Tehetség Program - NEMZ-TAB-EPER-17

Nemzeti Tehetség Program NEMZ-TAB-EPER-17

Gyökerek és szárnyak

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma  által hirdetett ,, Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósítására.” című, NEMZ-TAB-EPER-17 azonosítószámú pályázaton iskolánk 300.000,-  vissza nem térítendő támogatást nyert.

Minden nemzetiségnek vissza kell nyúlnia a gyökereihez, azokat ápolnia kell, továbbadni a következő generáció számára. Hiszen:

,,A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak"

(Goethe)

A magyarországi német nemzetiség számára a nyelv és a kultúra az identitás fenntartásának és megerősödésének alapvető feltétele. A nevelési és oktatási intézmények szerepe igen nagy a nyelv, a kultúra és az identitás továbbadásában. A nevelés és oktatás feladatai éppen ezért nem korlátozódhatnak csak az ismeretek átadására és a készségek fejlesztésére. Gyakorlati és sokrétűen felhasználható tudásra és képességekre kell törekedni, amelyek egyben feltételei az értékeken alapuló cselekvésnek.

Célunk a tábor szervezésével, hogy iskolánk tanulói élményszerű helyzetekben találkozzanak a legfontosabb hagyományokkal, az életmóddal és a nemzetiség kultúrájával. Ezekre az élményekre építve cselekvés-és projektorientált oktatási formákban a fokozatosság elve alapján szereznek ismereteket a nemzetiség történeleméről, néprajzáról, nyelvéről, irodalmáról. A nyitott oktatási formában történő tanítás olyan ismeretszerzést biztosít, amely az élménytől a cselekvésen és megértésen át a tapasztalathoz vezet. E kreatív és cselekvésközpontú feldolgozási formák (Freiarbeit, műhelytanítás, múzeumpedagógiai foglalkozások, nemzetiségi projektek) a tanulókat olyan tapasztalatokhoz segítik, amelyekre saját környezetükben már nem tehetnek szert. Jelen pályázat segítségével célunk olyan tanítványok foglalkoztatása, akik  egyfajta identitástudattal rendelkeznek a német nemzetiség és annak kultúrája iránt. Szívesen megismerkednének a német nemzetiség tánckultúrájával, nemzetiségi viseletével, szokásaival, életmódjával. Fontos, hogy tegyünk valamit azért, hogy a régi értékeket ugyanúgy magunkénak érezzük, mint a maiakat, valamint maradjanak fenn ameddig csak lehet. Napközis táborunkat a nemzetiségi hagyományoknak és értékrendeknek megfelelően kívánjuk megszervezni és lebonyolítani. Az ismeretek bővítésével a nyelv használatával szorosan kapcsolódunk iskolánk nemzetiségi oktatási tervéhez.

A tábor programterve:

2017. 06. 19.

Ismerkedés a Gödrei Tájház (Sváb Falumúzeum) kiállítási anyagával és ezeken keresztül a sváb hagyományokkal: életmód, lakóház, használati tárgyak, öltözködés, népviselet, foglalkozások, konyha-főzési szokások, mezőgazdaság-állattartás. Projektmunka: használati tárgyak, állatok – növények neveinek megismerése, ismerkedés a népviselettel, ruhadarabokkal  - szókincsfejlesztő gyakorlatok, német nyelv – sváb szavak, múzeumban szerzett élmények feldolgozása.

2017. 06. 20.

Kézműves foglalkozások:      Tóth István –kosárfonás

                                               Hipp Béla – barkácsolás fa anyagból

                                               Hermann Istvánné  - fakanál bábok készítése

2017. 06. 21.

Ismerkedés idősebb sváb emberekkel, élménybeszámoló, elbeszélés, visszaemlékezés az életükről szokásaikról, hagyományaikról, hétköznapjaikról és ünnepeikről

Hagyományőrző játékok, mondókák tanulása, filmvetítés, Sváb ételreceptek gyűjtése, ételek készítése

Helyszín: Német helytörténeti Múzeum

Deutsch Klub: Sváb dalok tanulása – Pintér Gábor vezetésével

2017. 06. 22.

Fonyódligeti kirándulás

2017. 06. 23.

Kiállítás készítése a hét folyamán  elkészített munkákból

Táncház