Sásdi Általános Iskola06 (72) 575-006

Közzétételi tábla

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához, művészeti áganként

2. A nevelő és oktató munkát segítők feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

3. Technikai dolgozók feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

4. Országos mérés-értékelés eredményei

5. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

6. Az intézmény továbbtanulási mutatói

7. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapi testedzés a 2017/2018-as tanévben

8. A tanév helyi rendje 2017-2018

9. Az iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban tanulók létszáma

10. Hit-és erkölcstan, erkölcstan tanulói létszámok

11. A nevelési oktatási intézmény nyitvatartási rendje, tanítási órák/ szabadidős foglalkozások rendje

12. A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata, az osztályozó vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

13. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

14. A tanulók felvételének eljárásrendje