Sásdi Általános Iskola06 (72) 575-006

Dolgozóink

                                                 

 

Vezetőség

Kovács Lilla
igazgató
tanító - kémia szakos tanár
tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértő
jogi szakokleveles közoktatási szakember

Reith Ágota
igazgatóhelyettes
tanító - testnevelés szakkollégium,német nemzetiségi tanító

Tóth Anita
igazgatóhelyettes
tanító - technika szakkolégium, történelem szakos tanár
tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértő


Pedagógusok

Cserveni Gábor
matematika-angol szakos tanár

Dudás Melinda
tanító

Guthné Czike Ivett
német nemzetiségi tanító

 Emmer Istvánné
          magyar - orosz szakos tanár

Horváthné Szabó Éva
tanító - egészségfejlesztő - mentálhigiénikus szakvizsgázott pedagógus
tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértő

Istvánné Máy Éva
matematika-kémia szakos tanár

Dr. Kajdonné Daczi Erika
tanító - testnevelés szakkollégium

Katona Edit
magyar - angol - orosz szakos tanár

Kegyes - Sallak Balázs
testnevelő tanár

Kisné Király Mariann
matematika - fizika - számítástechnika szakos tanár

Krkos Zoltán
tanító

Lakatos Judit
magyar - ének-zene - karvezetés szakos tanár

Lelovics Mária
gyógypedagógus-szakértői és vezetőtanári,
gyakorlatvezetői szakvizsgával, oktatási informatikus
tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértő

Maksay Zsuzsanna
tanár-földrajz-rajz szak

Mozsgai Vilma
tanító

Dr. Oberling Jánosné
tanító

Dr. Pernekker Árpádné
biológia - testnevelés szakos tanár

Pintér Gábor
tanító - ének szakkollégium, oktatási informatikus

Pintér Gáborné
tanító - ének szakkollégium

Szabó László
földrajz-német szakos tanár

Szabóné Latyák Gabriella
tanító - testnevelés szakkollégium,
informatikus könyvtáros

Szabóné Lovász Ágnes
tanító - ének szakkollégium

Tolnai Anita
tanító

Vassné Szili Anikó
magyar - történelem - könyvtár szakos tanár

Wascher Edina
tanító, német műveltségterület


Titkárság

Hetesi Zoltánné
iskolatitkár


Noks munkatársak

Gazdag Nikolett - pedagógiai asszisztens
Szűcs István - rendszergazda